WebWash

WebWash

WebWash-programmet är ett webbaserat, licensierat program, vars värd är NPS och som är tillgängligt från internet. WebWash kommunicerar med betalningsterminaler via internet.

I sin dagliga verksamhet kan WebWash hantera priser, administrera kunder/företag samt visa och skriva ut transaktioner och övervaka systemet via larm och händelser.

Dessutom genererar WebWash olika operativa rapporter för önskade perioder.

Innehållet i WebWash är en larmmodul med alla larm från ansluten utrustning i systemet, bl.a:

– Terminalen, dvs. skrivare, kortläsare, PIN-kod, sedelläsare, obehörig öppning av terminal m.m.

– 16 st. externa larm, t.ex. nödstopp, låg nivå i kemikalietanken, fel på luftkompressor m.m.

WebWash innehåller ett e-postregister där alla relevanta e-postadresser skapas och används för att skicka rapporter, larm m.m.

WebWash hanterar tvättklubben på terminalen (tillval), där abonnemang och påfyllningar fastställs.

WebWash innehåller Codewash som är ett program som genererar tvättkoder och påfyllning av nycklar på ett enkelt och effektivt sätt.

Med WebWash kan du kombinera sökningar i programmets databas på olika sätt, vilket garanterar ett enkelt och effektivt sätt att hitta, visa och skriva ut information om kunder/transaktioner, larm m.m.

WebWash är ett enkelt, överskådligt och kraftfullt sätt att hantera många terminaler och flera biltvättar, kunder, kort osv.

WebWash är licensierat med en årlig licens avseende funktionalitet och storlek.

 

Hämta datablad här (PDF)