WebFuel

WebFuel

WebFuel är en SQL-baserad värdlösning för effektiv styrning av små, mindre och mellanstora nätverk och tankanläggningar med PaySys, PaySys UXL, LocSys och LocFuel. WebFuel är webbaserad och nås via internet.

Funktionerna i WebFuel omfattar inställning, konfiguration och styrning i realtid:

 • Rapporter och statistik
 • Export av data
 • Platser
 • Terminaler
 • Kort
 • Transaktioner
 • Larm (från all ansluten utrustning på platsen)
 • Övervakning av tankens lager
 • Priser
 • Företag
 • Kunder
 • Fordon
 • Administration

Med WebFuel kan du kombinera sökningar i programmets databas på många olika sätt, vilket garanterar ett enkelt och effektivt sätt att hitta, visa och skriva ut information om kunder/transaktioner, larm m.m.

Sammantaget är WebFuel ett enkelt, tydligt och kraftfullt sätt att hantera tankanläggningarna.