Tvättklubb

Tvättklubb

På LocSys 5015, PaySys och PaySys UXL-terminalerna är det möjligt att skapa en tvättklubb för kontopåfyllning och abonnemang på tvätt månadsvis.

Tvättklubben är ett webbaserat program för övervakning av en eller flera tvätthallar. Tvättklubben kan anslutas till alla typer av biltvättar som är anslutna till en LocSys 5015, PaySys eller PaySys UXL med WebWash.

På tvättklubbsägarens hemsida skapas en länk till tvättklubben, så att kunderna själva kan göra inställningar och utföra betalningen, dvs. tvättklubbens ägare behöver inte ta hand om krav till kunderna, eftersom tvättklubben stöds av en extern betalningsmodul som ePay.

 

Hämta datablad här (PDF)