LocWash 3000

LocWash 3000

LocWash 3000-terminalen har utvecklats för tvättanläggningar som kräver tvättkoder, tvättnycklar och datainsamling.NPS LocWash 3000-terminal med dallasnyckel och kod

  • Hantering av 1 biltvätt
  • Möjlighet till 9 tvättprogram
  • Terminalen är en online-terminal där alla data överförs via WebWash
  • Terminalen kommunicerar via Codewash för att generera tvättkoder och fylla på nycklar på ett enkelt och effektivt sätt.
  • Identifierar användaren via tvättkod eller tvättnyckel
  • Terminalen levereras i ett lackerat skåp

LocWash 3000 har kommunikationsgränssnitt för alla erkända biltvättar som finns på marknaden.

Hämta datablad här (PDF)