FuelWatch

FuelWatch

FuelWatch är en värdlösning för en enkel och effektiv fjärrövervakning av bränslesystem som säkerställer maximal tillgänglighet samt snabb service vid ett stopp.

För en operatör med många anläggningar i ett stort geografiskt område, ger lösningen en enkel grafisk översikt av driftssituation på en skärmbild

Övervakning av all ansluten utrustning på platsen, inklusive bl.a.

 • Terminaler
 • Pumpar
 • Prisskyltar
 • Nivåmätutrustning
 • Kameror
 • I/O:s (nyckelbox, nödstopp, dörrbrytare, temperaturbrytare m.m.)

Fjärrkontroll och diagnostik av:

 • Larm
 • Transaktioner
 • Skriva meddelande till terminalernas skärm

 • Öppna och stänga pumpar
 • Öppna och stänga terminaler
 • Avspegling av terminalskärm för bättre kundsupport på plats
 • Terminalstatus
 • Övervakning via kameror
 • Larmlogg
 • Larmstatistik
 • Möjlighet till SMS-meddelande vid larm

FuelWatch kan erbjudas som en service med övervakning av NPS övervakningscenter och tillhörande jourtjänstgöring 365 dagar om året.

Hämta datablad här (PDF)