CNG/CBG Dispenser

CNG/CBG Dispenser

NPS Gasdispenser är uppbyggd med beprövad teknik samt systemgranskad och verifierad av ÅF. Den kan kommunicera med de flesta på marknaden förekommande system. Dispensern är utrustad med godkänd temperaturkompensering enligt SRV (SÄIFS 1998:5) samt TSA06. Certifierad enligt ATEX samt PED.

Referensmätning och Förebyggande underhåll

Vi åtar oss att kontrollera att dispenser ger rätt mängd gas. Vi använder oss av en kalibrerad referensmätare som kontinuerligt kontrolleras av Sveriges Provnings & Forskn.institut i Borås (S.P.) NPS tecknar även avtal för att utföra årligt förebyggande underhåll där vi byter ut slitagedelar, gör läckagekontroll och verifierar säkerhetsfunktioner samt uppdaterar programvara. Detta kan med fördel kombineras med referensmätning av dispensers.

Kundanpassade lösningar för styrning av trebankssystem

Direktstyrning av ventiler från dispenser. Dispenser lämnar tryck och flödessignaler och anpassarväxling mellan bankerna för att erhålla maximalt flöde under den pågående fyllningen.
Signaler till anläggningens PLC från dispenser. Samma som alt.1 men med skillnad att signalerna lämnas till kompressoranläggningens PLC.
Tömning från 3-bankslager komplett med ventiler. Dispenser hanterar tömning och växling mellan bankerna via ventiler som antingen är placerade i ett separat skåp, eller byggs in tillsammans med övrig utrustning i kompressorstationen.
System för både fyllning och tömning av 3-bankslager. Ett avancerat system som bygger på sekvensventiler för att maximalt utnyttja kapaciteten i 3-bankslagret.