NPS och Logos Design fusionerar och blir Logos Payment Solutions

Det nya bolaget blir Nordens ledande aktör inom självbetjänande betalningslösningar till en lång rad branscher och med över 35.000 installationer.

Både Logos och NPS har haft en god utveckling de senaste åren, där samarbetet mellan bolagen också har utvecklats. Det är stora likheter mellan bolagens lösningar och aktiviteter, och därför är det nästa naturliga steget att samla kompetenserna i 1 bolag. På det här sättet kan vi utnyttja uppenbara synergier samt bygga en robust organisation, som blir en extra växel till ytterligare internationalisering med fokus på Europa.

Lösningarna omfattar bl.a.:
• Betalterminaler, -automater och plattformar till självbetjäning
• App- och mobilbetalningslösningar
• Kommersiella och tekniska back-end-system
• Integrationer, tillpassningar, installation, service och support

“Vår strategi är att öka vår försäljning internationellt med utgångspunkt i en stark nordisk hemmamarknad, och ambitionen är att bli ledande i Europa inom självbetjänande betalningslösningar inom en 5-års period”,
säger VD Henrik Strokirk

Rent praktisk träder fusionen i kraft i Sverige i januari 2021.

En ny, gemensam hemsida förväntas lanseras i början av 2021.

Skulle det vara några frågor så står vi naturligtvis till förfogande:

Henrik Strokirk
VD

henrik.strokirk@nps.se
+46 708 325930