Historia om NPS

Historia om NPS

1975 då den mekaniska utrustningen på bensinstationerna började ersättas med elektronik och nattöppna stationer med sedelautomat, introducerades på den Svenska marknaden, grundades företaget El-Duo i Göteborg AB, sedermera namnändrat till NPS Service AB. Redan från starten inriktades verksamheten på en alltmer tekniska utrustning, automater, elektroniska självbetjäningar samt kreditkortutrustningar.

1979 introducerades, tillsammans med ett av världens tre största tillverkare av bensinstationsutrustning, Tatsuno Corp. Ltd, de första kontokortsystemen för Svenska BP och UNO-X i Sverige.

1981 startades, efter förhandlingar i Japan med Tatsuno Corp. Ltd., produktion av elektroniska bensin och dieselmätare för den Svenska marknaden. Produktionsdelen förlades till Falkenberg i södra Sverige. Dom första åren var det huvudsakligen ombyggnad av befintliga mekaniska mätare där mekaniskt räkneverket utbyttes till dito elektronisk retrofitenhet. Detta innebar att bolagen fick en uppdaterad modern elektronisk mätare, med dess alla fördelar, till kraftigt reducerat pris.

1984 levererades den första nya mätaren med egen framtagen design, utrustad med hydraulik samt elektronik från Tatsuno. Fram till år 2000 har ca. 2 600 mätare levererats till Sverige, Danmark, Polen, Ryssland samt Litauen.

1986 i samband med Norsk Hydro Olje AB’s köp av Mobil Oil’s bensinstationskedja, vilka var utrustade med Mobil’s speciella runda design av mätarna, fick NPS Service AB uppdraget att bygga om samtliga mätare till ny design.

1987 introducerade NPS Service, efter studier på den Amerikanska marknaden, gasåterföringssystem på den Svenska marknaden.

1988 tecknades NPS Service det första servicekontraktet med Norsk Hydro, UNO-X och Svenska BP. Underhållsservice av teknisk utrustning på bensinstationerna utgör huvuddelen av vår verksamhet. NPS Service AB ansvarar i dag för ca. 900 bensinstationer i Sverige.

1991 fick NPS Service uppdrag, att tillsammans med Svenska försvaret, utveckla ett komplett system för bränslehantering. Uppdraget varade i tre år och ett system med streckkodsläsning i stället för magnetkort togs fram. Parallellt med utvecklingen av utrustning för fasta anläggningar på dom olika regementena, utvecklades ett system för registrering i fält med bärbar handdator. Ett system för överföring av data från cisterner utplacerade i landet, där tillgång till el och telelina saknades, togs fram genom användning av vindsnurra och solceller samt överföring till insamlingsdator via GSM.

1995 levererade och uppförde NPS Service i Ryssland den första kompletta bensinstationen kombinerat med motell. Stationen uppfördes ca 300 km söder om Murmansk i Ryska Karelen. Stationen är den första på huvudvägen mellan Murmansk och St.Petersburg, en sträcka på 1000 km. Projektet utfördes under svårast möjliga förhållanden.

1996 levererar och bygger NPS Service den första distrubitionsanläggningen i Vilnius, Litauen.

1998 konstruerar samt levererar NPS Service den första natur/biogasmätaren till Norsk Hydro i Göteborg. Trettio anläggningar är i dag driftsatta runt om i Sverige och Norge samt ytterligare tio stationer är beställda.

2001 konstruerade vi i samarbete med Hydro Gas & Chemicals, den första specialdesignade mätutrustningen för kylmedia, CO2. Utrustningen installeras på befintliga dieselstationer där kylbilar, utrustade med Thermo Kings kylaggregat, kan fyllas upp samtidigt som diesel tankas. Anläggningen är kopplad till befintligt kontokortsystem. I samband med att staten ändrat skattereglerna för LPG, gasol, har NPS Service återupptagit produktion av LPG mätare.

2006 Slår vi oss samman med vår partner i Danmark, City -El A/S.

2008 Har vi levererat över 100 dispensers för biogas och naturgas till den Skandinaviska marknaden.

2009 Levererat och installerat EMV godkända bankkorts terminaler typ PaySys till 200 ST1 stationer.

2010 Leverans av Biogas dispensers till ytterliggare 30 st fordonsgas stationer, vilket innebär att NPS idag levererat utrustning till mer än 130 fordonsgas anläggningar.