Finansiering

Finansiering

Enkel och trygg finansiering

 

Hos NPS Service AB hjälper vi även till med finansieringslösningar. Vi samarbetar med Wasa Kredit AB.

En stor del av våra kunder väljer att finansiera sina inköp via leasing eller hyra.

Detta gör såväl små och medelstora verksamheter, som stora börsnoteradebolag.

Orsaken till att välja Leasing & hyra varierar.

Det kan vara så att man inte vill belasta sin balansräkning med inventarier som i sin tur påverkar nyckeltalen. Det kan vara för att man inte vill belasta kreditutrymmet hos banken, eller för att man anser att inköpen skall ligga på driftskostnaderna i likhet med hyran av lokalen, eller andra orsaker.

Det finns många anledningar till att leasa/hyra utrustning:

  • Tillgång till utrustning till en låg månadskostnad. Betalningen sker i samma takt som produkterna nyttjas.
  • Hyran/leasingavgiften, som normalt är avdragsgill till 100 %, bokförs som en rörelsekostnad och belastar därmed inte balansräkningen.
  • Företagets soliditet förblir oförändrad!
  • Att leasa/hyra ger en ökad ekonomisk frihet genom att frigöra kapital, vilket kan användas till andra investeringar.
  • En känd månadskostnad över tiden ger god kontroll över kassaflödet och förenklar budgetarbetet.

Genom Wasa Kredit erbjuder vi en prisvärd försäkring för hyrd/leasad utrustning med en låg självrisk.

Ni är alltid lika välkomna till oss, oavsett om du kommer från ett stort företag eller driver en mindre verksamhet.

Har du frågor om leasing?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp – eller ett konkret förslag med månadskostnad.

Du når oss via nps@nps.se eller telefon 031 55 02 90 om du vill veta mer om finansieringslösningar som vi erbjuder genom Wasa Kredit.