Service

Service

NPS Service har idag en rikstäckande organisation för totalservice på drivmedelsanläggningar. Vi utför service på alla typer av drivmedelsmätare och betalterminaler.

NPS sköter idag teknisk service på bensinstationer och deras utrustning över hela landet och utför reparationer på alla förekommande fabrikat på marknaden både vad det gäller pumpar, betalterminaler och PC baserade P.O.S.-, kort- och betalsystem. Vid tecknandet av ett serviceavtal med NPS försäkrar du dig om att få tillgång till en 25-årig kompetens och erfarenhet med en lyhörd och flexibel partner, där kundens egna önskemål och erfarenheter tas till vara.

Till hjälp används ett unikt servicestyrningssystem, som ser till att kunden erhåller avhjälpande service i rätt tid, i regel samma arbetsdag, med rätt materiel och till lägsta kostnad. Genom systemet erhålls en omfattande statistik beträffande feldiagnostik och kostnader vilket underlättar bedömningen av olika utrustningars kostnadseffektivitet. Detta underlättar för våra kunder att ta beslut när det är dags att modernisera sin utrustning. Förutom ovanstående fältservice har NPS en omfattande helpdeskfunktion med specialutbildad personal som erbjuder en omfattande telefonsupport samt jourtjänster.

Felanmälan