Produktion

Produktion

NPS produktion och reparation är lokaliserad till Falkenberg. Sedan slutet av 70-talet har fabriken producerat och levererat utrustning till den svenska, polska, ryska samt baltiska marknaden. Förutom produktion av högteknologisk pumputrustning baserat på det japanska företaget Tatsunos komponenter, är Falkenberg också center för all reparationsverksamhet vad det gäller pumpar, pistolventiler och mekaniska enheter.

Verksamheten är inte enbart begränsad till egna produkter. Kunskap, erfarenhet och reservdelar finns till alla på marknaden förekommande utrustningar. Att reparationerna håller högsta tekniska kvalitet bekräftas av att verkstaden anlitas av de flesta försäkringsbolag vid försäkringsskador.

Garanti lämnas givetvis på alla utförda reparationer.