Back-end lösningar

Bland annat möjlighet till att styra priser (listpriser och terminalpriser), produktbegränsingar och lagerbehållning, administrera kunder/företag (kort, chaufför och fordon) samt visning och utskrift av transaktioner, övervaka systemet via alarm och händelser.

WebFuel

WebFuel är en SQL-baserad värdlösning för effektiv styrning av små, mindre och mellanstora nätverk och tankanläggningar med PaySys, PaySys UXL, LocSys…

WebWash

WebWash-programmet är ett webbaserat, licensierat program, vars värd är NPS och som är tillgängligt från internet. WebWash kommunicerar med betalnings…

CodeWash

På NPS terminaler kan man köpa en enda tvätt eller fylla på beloppet på en tvättnyckel i bensinstationsbutiken eller i en verkstad. CodeWash, som prog…

Tvättklubb

På LocSys 5015, PaySys och PaySys UXL-terminalerna är det möjligt att skapa en tvättklubb för kontopåfyllning och abonnemang på tvätt månadsvis. Tvätt…

FuelWatch

FuelWatch er en host-løsning for enkel og effektiv fjernovervågning af brændstofanlæg med henblik på at sikre maksimal oppetid samt hurtig servicetilk…