WashWorld

WashWorld

WashWorld uppgraderar under 2017 alla sina tvättanläggningar med en ny och effektiv betalterminal från NPS.

Den nya betalterminalen från NPS, PaySys UXL, innehåller Logos’ UXL-lösning som bl.a. ger möjlighet för läsning av kontaktlösa kort. UXL är ett lösningspaket med betalmoduler för integration i självbetjänta automater. Lösningen är baserad på moduler från Verifone samt Nets´s PSAM.

WashWorld valde PaySys UXL för:

  • Kundanpassad grafisk design på 10,4” skärm
  • Enkelt och effektivt betalningsflow
  • Betalning med kontaktlösa kort utan PIN-kod
  • Betalning med  GooglePay, ApplePay, MobilePay QR och Bluetooth
  • Integration till WashWorlds tvättklubb
  • Integration med professionell utrustning för igenkänning av nummerplåtar